Socialisering

(artikel fra Shar Pei bladet)

- Hvordan og hvorfor det er så vigtigt…
Skrevet af
Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist
Ane Weinkouff

Hunden har et medført socialt behov

Socialisering er vigtig, fordi hunden stammer fra ulven, der er et flokdyr. Det betyder, at hunden har et medfødt behov for at være sammen med artsfæller, og får den ikke dækket sit sociale behov, kan det give grundlag for problemadfærd.

Racens betydning for socialisering

Vores hunde i dag adskiller sig fra ulven derved, at vi i enkelte racer har fremavlet egenskaber, der gør det sværere for dem at være sammen med andre hunde på normal vis. Det gælder blandt andet vagthunde og kamphunde. En vagthund skal holde vagt, forsvare og alarmere, når fremmede mennesker eller dyr trænger ind på territoriet. Derfor er det vigtigt, at en vagthund er mistroisk overfor fremmede. Det gælder også andre hunde, der ikke er en del af flokken.

Hvis en kamphund skal kæmpe, til modstanderen dør, så nytter det ikke noget, den elsker fremmede hunde. Så miljø har selvfølgelig stor betydning, når det gælder disse typer hunde. Det er ejeren, der vælger i hvor stor grad bestemte egenskaber skal tændes eller fremhæves. Men nogle ting ligger bare så dybt i racen, at ejeren er nødt til at indse dens begrænsninger.

Derved ikke sagt, at vagthunde og kamphunde ikke kan socialiseres, for det er der set mange gode eksempler på. Det skyldes blandt andet, at der selvfølgelig også er forskelle indenfor hver enkelt race, og alle hunde har deres egen personlighed. Der er imidlertid nogle racemæssige egenskaber, der gør det lettere at socialisere nogle racer frem for andre. Ve de racer, det er svært at socialisere, er det ekstra vigtigt, at starte socialiseringen tidligt.

Racen har også afgørende betydning for, hvordan din hund helst vil lege. Nogle racer elsker at tumle, nogle at jagte hinanden og andre at gå og snuse sammen. Det betyder ikke, du kun skal slippe din hund med hunde, der godt kan lide at lege på samme måde som din hund. Faktisk er det vigtigt, at præsentere din hund for forskellige racer, så den lærer at omgås alle slags hunde, forstår at respektere deres grænser og forstår de signaler, de sender for, hvornår de lægger op til leg, og hvornår de foretrækker, at andre hunde holder afstand.

Mange hundeejere har en forestilling om, at socialisering handler om, at hundene leger og har det sjovt. Det er selvfølgelig også en del af det, men en lige så vigtig del er at lære hundesproget og blive dygtig til at kommunikere med andre hunde. Hvornår din hund skal underkaste sig, og hvornår den skal ind og tage ansvar. At din hund lærer at respektere de andre hunde og deres grænser. Og det er ikke noget, der altid foregår stille og roligt på hyggelig vis. Bliver en afvisning ikke forstået, kan hunden være tvunget til at blive mere direkte i sin kommunikation, så den er sikker på, at andre hunde respekterer dens grænser. Det gælder også, når man slipper hvalpe med voksne hunde, hvordan spillereglerne er, når man er sammen med andre hunde. Det kan se voldsomt ud, men det er livsnødvendigt for hvalpen. Selvfølgelig skal irettesættelserne være berettigede og udføres på en acceptabel måde, ellers må du som ejer stoppe det. Den vigtigste del i socialiseringen er, at din hund lærer sig selv at kende. Hver gang din hund underkaster sig en anden hund eller tager ansvaret i en situation, lærer den sig selv bedre at kende – både svage og stærke sider, og det giver den en større forståelse af sig selv og bedre mulighed for, at den kommer til at hvile i sig selv. Og dét er vigtigt for at få en velafbalanceret hund.

Det går bedst, når du starter tidligt

Et af de vigtigste kriterier for succesfuld socialisering er, hvor gammel hunden er, når du starter. Jo før du starter, jo større chance er der for, at socialiseringen går godt. Så når du får din hvalp hjem, skal den have et par uger til at falde til der hjemme i de nye omgivelser, og derefter er det bare med at komme i gang med at møde nye søde hunde.

Det er i de første to år af din hunds liv, du har de bedste muligheder for at påvirke den og dens opfattelse af verden – det du lærer den nu, vil følge den resten af dens liv. Så det er her, hundeejeren har det største ansvar for at gøre hundens opfattelse af omverden positiv. Mange oplever, at socialiseringen bliver sværere, når hunden er blevet to år gammel og mentalt er færdigudviklet, og de racetypiske egenskaber bliver mere tydelige. Ved nogle racer er ,man nødt til helt at stoppe socialiseringen. Andre må nøjes med at lade hunden være sammen med bestemte hunde, som hunden fungerer godt med.

Socialisering er hele hundens liv

Jeg møder ofte hundeejere, der tror de kan nøjes med at tage et enkelt hvalpekursus, så har hunden lært at være sammen med andre hunde. Men sådan fungerer det ikke. Det man ønsker, hunden skal være dygtig til, er det vigtigt, at man bliver ved med at træne hele hundens liv. Gør man ikke det, er det, er det helt naturligt, hvis hunden laver udfald mod andre hunde på gåturen eller gør ad dem, for den er ikke trænet i at være tryg ved at omgås fremmede hunde.

Er hunden ikke trænet i at være sammen med andre hunde, kan gåturen i byen være meget stressende for hunden, fordi den bliver utryg, hver gang I møder fremmede hunde. Så det handler i høj grad om at gøre hunden tryg ved den verden, den er en del af.

Nye legekammerater

Når jeg kommer ud på konsultationer med hundeejere, og jeg spørger ind til, hvor vidt hunden bliver socialiseret med andre hunde, så svarer folk for det meste, at hunden har to-tre faste legekammerater. Det er der intet galt i. Det er en god og tryg måde at sikre, at din hund får dækket sit sociale behov. Det er bare vigtigt at skelne mellem socialisering med kendte og fremmede hunde, for det er to forskellige ting for din hund.

Når du går tur med din hund, møder I sandsynligvis ofte mange fremmede hunde. Derfor skal din hund være dygtig til at være sammen med og møde fremmede hunde, så kræver det, at den jævnligt er sammen med nye fremmede hunde og bliver fortrolig med det.

Socialisering er ikke for enhver pris. Hvis socialiseringen skal blive en succes, så skal hunden have en masse gode oplevelser med andre hunde. Det kræver, du som hundeejer er meget kritisk, når du skal vælge legekammerater til din hund. Sørg for at det er søde, velfungerende hunde, du slipper din hund med. Hvis du er i tvivl, så lad være med at slippe din hund.

Stol på din intuition

Det, der gør socialiseringen så vanskelig, er at der ikke er nogen facitliste på, hvordan hundene vil reagere sammen.

Socialisering afhænger ofte af, om du som ejer er dygtig til at bruge din mavefornemmelse, og er modig nok til at sige ”Nej tak” til at lege, hvis du ikke føler dig tryg ved kombinationen af hunde. Det er bedre at sige ”Nej” én gang for meget end én gang for lidt, hvis du vil sikre dig, at din hund fremover skal have positive forventninger, når den møder fremmede hunde.

Tommelfingerregler

Der er nogle retningslinjer, der kan øge chancerne for, at din hund får en god oplevelse, når den møder fremmede hunde. Det er oftest lettest at socialisere sin hanhund med tæver og omvendt.

Derudover er det også altid en god idé at slippe hundene, hvor der er lidt forskel i alder, så det skaber ulighed mellem hundene. Det er ofte, når hundene mentalt, køns -, størrelses- eller aldersmæssigt er meget tæt på hinanden, der opstår problemer. For så vil ingen af dem give sig eller underkaste sig, og så kommer de let til at diskutere, hvem der bestemmer.

Det er godt at mødes et fremmed sted, de første gange hundene møder hinanden. På den måde undgår I, at hundene forsvarer deres legetøj eller andet værdifuldt overfor den anden hund, hvilket kan være med til at skabe konflikt.

Samtidig er det vigtigt med rigtig god plads omkring hundene, så de ikke føler sig presset sammen, men har mulighed for at søge væk og udtrykke sig fuldt ud med deres kropssprog. Går det godt på fremmed grund, Kan I godt forsøge at lade hundene være sammen hjemme også. Men det er ikke alle hunde, der bryder sig om at få besøg hjemme, og så er det bedre at mødes et fremmed sted, hvor hundene får det sjovt sammen.

Opstår der problemer mellem hundene, er det vigtigt at gribe tidligt ind. Er det små hunde, kan man løfte den lille hund væk. Er det store hunde, prøver man at få fat i halsbåndet.

Undgå at skælde ud på hundene hvis der opstår problemer. Det vil typisk stresse hundene og måske være skyld i, at konflikten eskalerer frem for at stoppe den.

Det samme gælder, hvis man prøver at stoppe en konflikt ved at slå eller sparke hundene. Hunden kan tro, det er en anden hund, der påfører den smerten og blive endnu mere sur. Og i værste fald kan du tænde kamplysten i hundene.

Hundene skal være fri, så de har mulighed for at bruge kropssproget

Hunde kommunikerer primært med kropssprog, så det er vigtigt at lære hundesproget at kende, så du ved, hvilke signaler du skal kigge efter, når hundene leger. Det er selvfølgelig for at undgå, legen udvikler sig til en dårlig oplevelse for hundene, og så du ved hvornår du skal gribe ind, så det ikke ender med at går galt.

Der er skrevet masser af bøger om hundesprog, men en god måde at lære hundesprog på, er ved at studere hunde, der er sammen. Igen er det vigtigt at stole på sin mavefornemmelse, for selvom du ikke ved noget om hundesprog, så har de fleste en fornemmelse af, hvornår legen er ved at udvikle sig til noget dårligt og skal stoppes. Mange hundeejere oplever, at deres hund knurrer ad andre hunde, mens den har snor på, men ikke når den får snoren af. Det er naturligt for hunden, der kommunikerer primært med kropssprog, at blive utryg ved at møde andre hunde, når den har snor på. Den har ingen mulighed for at kommunikere med sit kropssprog, når den er fanget i en line. Hunden har heller ikke mulighed for at flygte, når den har linen på. Derfor føler mange hunde sig presset til at skræmme de andre hunde væk og holde dem på afstand.

Og derfor er det vigtigt, at socialiseringen foregår uden line på, så hundene kan kommunikere fuldt ud.

Spring ud i det

Det kan være en udfordring at finde nye fremmede, søde hunde at socialisere sin hund med, men over hele Danmark er der adfærdsspecialister, der kan hjælpe dig med at få en god start på socialiseringen. Mange af dem afholder også hundelegestuer, som I kan deltage i.

Hunde er et flokdyr, men vi må ikke glemme, at den stammer fra et rovdyr, der kan gøre skade på andre. Så når du slipper din hund med andre hunde, vil der altid være en risiko for, at din hund eller andre hunde kan komme skade. Socialiseringen er bare for vigtig til, at vi kan lade Hundeloven eller risikoen for uheld ødelægge det for vore hunde.

Socialiseringen giver så mange positive ting til vores hundes liv, så i stedet for at frygte hvad der kan gå galt, er vi nødt til at blive dygtigere til at forstå hundene og deres sociale liv, så vi kan hjælpe dem med at få flere sjove oplevelser sammen med andre hunde.