Mentalbeskrivelse

Hvad er det?

Det er en beskrivelse – primært af medfødt adfærd. Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller).
Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve.

Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.

Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.

Hvad tester man?
Helt grundlæggende tester man mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund og ikke mindst fra race til race. Derfor vil raceidealet (ønskeprofilen) være forskellig fra race til race.