Klubbens etiske regler

• Avl bør kun finde sted på fysisk- og psykisk sunde hunde,
der er avlsgodkendt med minimum ”Very Good”


• Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avlen.
Parringer, der har givet afkom med alvorlige defekter, bør ikke gentages.


• Hunde, der er opereret kosmetisk (fx entropion, tight lip m.v.), bør ikke anvendes i avlen.


• Snæver indavl/og eller massiv linieavl bør undgås.
Indavlskvotienten bør ikke overstige 6,25 %.

I antalsmæssigt små racer, det vil sige racer, der registrerer under 100 hvalpe om året – kan
det være svært at håndhæve matadoravlsgrænserne på en meningsfuld måde.
Hvis en race f.eks. registrerer 40 om året, giver det en matadoravlsgrænse på 10, som kan
blive overskredet allerede efter 1-2 kuld. DKK anbefaler i stedet at opdrætterne er ekstra
opmærksomme på at begrænse indavl i de antalsmæssigt små racer, hvis/når matadoravls-
grænserne overskrides.• Tæven bør være minimum 24 mdr. gammel på parringstidspunktet.• En tæve bør max få 2 antal kuld inden for 24 mdr. (regnet fra 1. kuld er født),
hvorefter tæven bør have en pause.


• En tæve bør max have 4 kuld i sin levetid.


• Første kuld inden tæven er fyldt 5 år (maximum alder ved parring).


• Sidste kuld inden tæven fylder 7 år (maximum alder ved parring).


• Hunde, der har haft feberanfald (Shar Pei feber), bør ikke anvendes i avl.


Det anbefales at begge forældredyr er testet for POAG/PLL, det er dog et krav at mindst den ene forældre er testet fri. (Indført sommer 2021)


Såfremt de etiske regler ikke overholdes er det op til klubbens bestyrelse
at vurdere hvorvidt der skal foretages disciplinære foranstaltninger
(jf. klubbens vedtægter § 16. stk. 1 a og b).

Dansk Shar Pei Kub henviser desuden til DKKs etiske anbefalinger:
http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2695


Vedtaget den 8. juli 2013.