Avlsrestriktioner for racen

Gældende for parringer foretaget efter 1. januar 2013 samt 1 juni 2021

Avlsrestriktion:
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.

DNA test for PLL/POAG: Afkom kan kun stambogsføres såfremt mindst et af forældredyrene før parring, er registreret genetisk fri for PLL/POAG i DKK. En DNA-test for PLL/POAG gælder for livstid. Er begge forældredyr registreret genetisk fri for PLL/POAG, registreres afkommet "Fri via aner”.

Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.

Avlsanbefaling:
For at få påtegningen "Denne hund er avlet efter Shar Pei Klubbens og DKK's avlsanbefalinger" på stambogen, skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FC/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good.

Indført 1. januar 2013, Opdateret juni 2021