<

Medlemskab af dansk shar pei klub27-03-2022 - 16:38

Ønsker du at blive Medlem 

 

Sådan bliver du medlem.

 

Du kan melde dig ind i Shar Pei Klubben ved at sende en mail til bestyrelsen@sharpeiklubben.dk og indbetale kontingentet via netbank.

oplysningerne vi skal bruge, når du tegner medlemsskab er følgende:

 

Fulde Navn:

Adresse:

Email:

Tlf.nr:


Prisen for et års medlemskab er kr. 350,- 

Har du et medlemskab, og en i husstanden ønsker at blive medlem, kan der tegnes et husstandsmedlemsskab til kr. 50,- pr. medlen pr. år oplysningerne på husstandsmedlemmer sendes ligeledes til bestyrelsen.

Nye medlemmer indbetaler kontingent til klubbens konto:
Reg 6864 Konto: 1067076

IBAN: DK7168640001067076
SWIFT: NSBKDK21

(Husk at anføre navn og adresse ved overførsel).

<